Archive for the ‘Wrath of the Lich King’ Category

Рубиновое святилище 25ХМ

http://warcraftmovies.com/movieview.php?id=158739 -   Видео от Дояра 3ий Килл.

Рубиновое святилище 10ХМ

Король-лич 25ХМ

Скрин от Бугагора в момент кила:

Видео:

1) от Критса

http://www.megaupload.com/?d=8A6CQE7F – 1 часть на мегааплоаде.
http://www.megaupload.com/?d=FDQ9HLFA – 2 часть на мегааплоаде.

2) от Корова

http://www.megavideo.com/?v=JK1XWUVH

3) от Дарктайма

http://warcraftmovies.com/movieview.php?id=157343

Король-лич 10ХМ

Видео от Дояра:

http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=152403

Великий крестоносец

ИВК25

Алгалон

Return top